Cursusvoorwaarden

voor cantor-, orgel- en koordirectiecursussen en opleiding 'Kerkmusicus III'

 1. Deelname aan één cursusseizoen betekent niet automatisch dat een cursist het eindniveau van de betreffende cursus heeft behaald. Studietempo en resultaten zijn sterk afhankelijk van het instroomniveau voor alle afzonderlijke vakonderdelen, het intelligentieniveau, de inspanningen van de cursist, de muzikale aanleg en de natuurlijke gestiek (directie) of de affiniteit met het instrument (orgel).
  Als indicatie voor de duur van de opleiding vanaf aanvang oriëntatieniveau tot het eindniveau 'Kerkmusicus III' moet gedacht worden aan minimaal 5 jaar mits de kandidaat voldoende talent heeft.
 2. Cursisten nemen in principe deel aan het totale lesprogramma. Een verzoek om uitzondering op deze regel wordt door de cursusleiding beoordeeld.
 3. Door in te schrijven verplicht de cursist zich (indien van toepassing) tot deelname aan de examens. Bij onvoldoende resultaat krijgt de kandidaat altijd een herkansing. Examenuitslagen zijn bindend.
 4. De cursusleiding bepaalt voor welke onderdelen examen kan worden gedaan op het einde van een cursusseizoen.
 5. Alle cursussen vormen samen één opleidingstraject met als eindpunt het diploma 'Kerkmusicus III'. De opleiding is daarom steeds gericht op de mogelijkheid voor cursisten om - als zij dat ambiëren - het diploma 'Kerkmusicus III' te behalen.
 6. Cursisten kunnen per cursusseizoen instromen op elk gewenst en getoetst niveau en ook per seizoen uitstromen uit het cursuspakket.
 7. Alleen bij het behalen van alle examens wordt een getuigschrift (oriëntatie- en A-niveau) of diploma ('Kerkmusicus III') afgegeven.
 8. De cursusleiding zal in overleg met de cursist de individuele leerroute uitzetten.
 9. Het bijvak piano is een verplicht onderdeel van het examen 'Kerkmusicus III'. Voor hen die in de toekomst deze cursus gaan volgen en geen piano spelen wordt aanbevolen pianoles te nemen. Een vereiste is het spelen van blad van een vierstemmige zetting.
 10. Elke cursus vereist voorbereiding. Ook deze is uiteraard afhankelijk van aanleg en leervermogen. Voor een oriëntatiecursus geldt als indicatie: één uur les vraagt één uur voorbereiding. Hoe hoger het niveau van de cursus, des te meer voorbereiding.
 11. Hoewel iedere cursist zich inschrijft voor een bepaalde cursus, zal deze keuze tijdens de eerste lessen door de cursusleiding worden geverifieerd. Voor organisten die zich inschrijven in de oriënterende fase geldt dat zij voldoende klaviervaardigheid moeten hebben om de lessen te kunnen volgen en de opdrachten te realiseren.