Docenten

Alle docenten hebben hun eigen cursisten- of studentengroep. Alle andere lessen (zoals theorie, solfège, gregoriaans enz.) worden over het docententeam verdeeld.


Wouter Blacquière

Docent orgel

Wouter Blacquière (1944) komt, zoals George Stam dat noemde, uit de 'harmonium-sector'. Niettemin bestaat er van jongs af aan een intense belangstelling voor de piano, die er na enkele jaren ook komt. Aan het Rotterdams en Utrechts Conservatorium en het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek behaalt hij de diploma’s Piano, Schoolmuziek, Kerkmuziek en Orgel (DM en UM).

Drie leraren zijn daarbij uitermate belangrijk voor zijn vorming:

  • Christiaan Grootveld, zijn pianoleraar, die zijn leerlingen een groot inzicht geeft in de 'binnenkant' van de muziek;
  • George Stam, zijn orgelleraar, die een enorme musiceerdrift bezit en zijn leerlingen een gezonde speelvreugde bijbrengt;
  • Jean Langlais, deze stimuleert vooral het improviseren en is als leerling van Dupré een voorbeeld van Franse, veeleisende discipline.

De activiteiten van Wouter Blacquière cirkelen rond de piano, het orgel en het leiden van koren. Als dirigent voerde hij begin jaren negentig met Toonkunst Schiedam een aantal grote werken uit, waaronder de Krönungsmesse van Mozart en de Matthäus-Passion van Bach. Blacquière was als pianist verbonden aan de Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam. Vanaf 1978 verzorgde hij veelvuldig orgelrecitals (o.a. voor de NCRV, de wereldomroep en in de Sint-Bavokerk in Haarlem). Hij voerde onder meer graag de orgelwerken van Franck, Duruflé en Mendelssohn uit.

Eind 1995 verscheen er een cd met muziek van George Stam.

Blacquière was organist in de Paradijskerk te Rotterdam waar hij tevens de motor was achter een gevarieerde concertserie.


Richard Bot

Docent liturgie

Dr. Richard Bot (1958) is dirigent-organist te Voorschoten, medewerker liturgie en kerkmuziek van de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam en docent gregoriaans/katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam.

In 2003 is hij gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid aan de Theologische Faculteit Tilburg op het proefschrift: 'Zingt allen mee. 65 jaar Liturgische en Kerkmuzikale Beweging in Nederland' (Kampen/Utrecht 2003).

Hij schreef tal van publicaties waaronder de lemmata over liturgische muziek voor de Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005). Hij publiceert regelmatig in diverse tijdschriften zoals het Gregoriusblad, het semi-wetenschappelijk tijdschrift over liturgische muziek (uitgave NSGV). Hij componeerde diverse liturgische gezangen.

Nationaal en internationaal treedt hij regelmatig op, zowel als kerkmusicus en als spreker op symposia en conferenties op het terrein van de liturgische muziek. Gedurende de afgelopen jaren was hij lid van diverse besturen en nationale en diocesane commissies.

Vanaf het prille begin in 1878 tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw bestond het bestuur van de NSGV uitsluitend uit priesters/kerkmusici. Daarna werd de vereniging geleid door leken kerkmusici. Met de benoeming in 2009 van Richard Bot als voorzitter van de NSGV staat na vele jaren weer een kerkmusicus met een theologische opleiding aan de leiding van het hoofdbestuur.


Arie Hoek

Docent orgel

E. ariehoek.ah@gmail.com
I. www.ariehoek.nl


Astrid de Klerk

Docent zang en stemvorming

E. as22trid@hotmail.com


Marc Schaap

Docent koordirectie en cantorcursus

Marc Schaap (1958) studeerde Orgel (Bachelor en Master), Kerkmuziek, Schoolmuziek en Koordirectie. Van 1998 tot 2001 vervulde hij nog een studieopdracht aan de Theologische Faculteit Tilburg (TFT). In 1987 werd hij benoemd tot dirigent en organist van de Kathedraal te Rotterdam waar hij de leiding kreeg over het parochieel gemengd koor: 'In Honorem Santae Elisabeth' (IHSE). In 1989 richtte hij de Laurentius en Elisabethcantorij op (www.cantorijrotterdam.nl). De revisie en uitbreiding van het grote orgel in de kathedraal in 1998 kwamen tot stand dankzij zijn ijver.

Naast zijn functie als kerkmusicus van de kathedraal is hij in dienst van het bisdom Rotterdam op de afdeling Pastorale Dienstverlening als medewerker voor kerkmuziek, is hij cantor-organist van de parochie Pax Christi te Rotterdam en was hij tot het najaar 2021 dirigent van middenkoor Sabra (Michaëlkerk, Schalkwijk) en middenkoor Resonans (St. Jan de Doper, Leimuiden). Marc is coördinator van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (www.nsgv.nl). Vanuit de laatste functie heeft hij zitting in verschillende landelijke bestuursorganen op het terrein van de kerkmuziek. Marc is eindredacteur van het Gregoriusblad.

Het cursuspakket kerkmuziek van het bisdom Rotterdam wordt door Marc georganiseerd en gecoördineerd. Naast cursusleider is hij ook een van de docenten.


Hans van der Toorn

Docent koordirectie en cantorcursus

Geboren op 30 December 1954 te Rotterdam.

Praktijkervaring:

  • Dirigent Rotte's Mannenkoor (2016)
  • Docent koordirectie (2004 – heden)
  • Dirigent COV Excelsior Leiderdorp (2005 – heden)

E. mail@hansvandertoorn.com
I. www.hansvandertoorn.com