Cursussen en opleidingen

Ruim van tevoren staan alle data, prijzen, lesroosters en examendata op deze website. De folder 'Cursussen Kerkmuziek 2023-2024 ' (pdf) geeft een beknopte weergave van alle cursussen.


Flexibel cursuspakket

Alle cursisten volgen individuele leerroutes. Cursisten kopen alleen in wat ze nodig hebben en werken op hun eigen niveau en tempo. Ook (deel)examens sluit je af op een door jou gekozen moment. We volgen hierbij een gediffentieerd cursusmodel.

De introductiedag

Het cursusmodel vraagt om uitleg. Dat komt door de integratie van de verschillende cursussen en niveaus, de flexibiliteit en de individuele leerroutes. Je moet snel je weg vinden en optimaal de voordelen van het organisatiemodel kunnen benutten.

15 Cursusdagen

Naast al je andere werk ook nog een intensieve cursus volgen is vaak te veel gevraagd! Daarom niet wekelijks, maar 15 lessen verdeeld over een jaar van 09.30-14.00 uur. Aan het einde van een cursusseizoen zijn er 2 examendagen. Je kiest zelf in welk jaar je (deel)examens doet.

De locaties

De bijeenkomsten vinden in principe plaats op één locatie, daarnaast worden één of twee extra kerkruimtes met representatieve orgels gehuurd; de organisten hebben les met maximaal 6 cursisten.

Alle cursussen vinden altijd doorgang

Door integratie van alle cursusvormen is het organisatorisch en financieel mogelijk om jaarlijks een breed en gelijk aanbod aan te bieden. Door de integratie zijn de cursussen relatief goedkoop. De opkomst van rond de 50 individuele cursisten is op zich al een extra stimulans en inspiratie!

De koorklas

Het grote aantal cursisten vormt een grote 'koorklas' waar dirigenten en organisten de praktijk oefenen. De koorklas staat vast ingepland in het rooster.


Overzicht cursussen en opleidingen


Cursuskosten

Let op: de cursuskosten hieronder voor dirigenten en organisten vanaf het A-niveau zijn exclusief € 50,- voor een sterk gereduceerd abonnement op Donek in combinatie met het Gregoriusblad. Deze toevoegingen zijn nodig om de opdrachten liturgie én hymnologie te kunnen maken.

Cursus Kosten Tijdsduur Examen
Oriëntatiecursus dirigent/cantor € 635,- 15 zaterdagen van 4 uur Ja
Dirigentencursus niveau A € 635,- * 15 zaterdagen van 4 uur Ja
Dirigentenopleiding 'Kerkmusicus III' € 635,- * 15 zaterdagen van 4 uur Ja
Oriëntatiecursus kerkelijk orgelspel € 635,- 15 zaterdagen van 4 uur Ja
Cursus kerkelijk orgelspel niveau A € 635,- * 15 zaterdagen van 4 uur Ja
Organistenopleiding 'Kerkmusicus III' € 635,- * 15 zaterdagen van 4 uur Ja
Cursus stemvorming koorleiders/voorgangers € 145,- 5 zaterdagen van 2 uur Nee
Cursus koorstemvorming in de eigen parochie € 130,-
per keer (richtprijs)
in overleg Nee
Cursus 'Muziek in de liturgie' € 113,- 5 zaterdagen van 2 uur Nee
Cursus gregoriaans € 113,- 5 zaterdagen van 2 uur Ja **
* Exclusief € 50,- voor abonnementen DoNeK en Gregoriusblad
** Niet verplicht