Cantorcursus

Urgentie cantorfunctie steeds groter

Hoewel de cantor ook dient te functioneren als er een koor is, maakt de gestage terugloop van het aantal koren de functie van de cantor steeds belangrijker en noodzakelijker. De feitelijke taak van de cantor betreft het zingen van de antwoordpsalm na de 1e lezing en de alleluia-acclamatie met vers vóór het evangelie. In liturgievieringen waarin echter geen koor aanwezig is, vervult de cantor meer en meer een onmisbare functie bij de uitvoering van alle andere gezangen. Feitelijk moet elke kerk over minimaal één goede cantor kunnen beschikken! De coronapandemie heeft de waarde en de noodzaak van de beschikbaarheid van een of meerdere cantores volop bewezen!

Voor wie?

Voor hen die de taak van cantor (gaan) vervullen.

Waartoe?

De cursus is gericht op het ontwikkelen van vaardigheid in het voorzingen van liturgische gezangen. De nadruk ligt op zangtechniek en presentatie. Het aanleren van een eenvoudig directiegebaar om de gemeenschap tot meezingen uit te nodigen is facultatief.

Instroomniveau

 • Je beschikt over een redelijke stem en kunt een toon overnemen van een instrument of stem.
 • Je kunt na enige voorbereiding een eenvoudige melodie van blad zingen uit bijvoorbeeld de bundel 'Gezangen voor Liturgie'.
 • Je hebt ervaring met zingen in een koor of leiding geven aan een liturgisch koor. Je hebt affiniteit met liturgie.
 • Je hebt enige basiskennis van de algemene muziekleer (zoals noten lezen, notenwaarde).

Inhoud van alle directiecursussen

 • Muziektheorie: algemene muziekleer
 • Solfège: vaardigheid in het van blad zingen in diverse toonaarden, ontwikkeling van het muzikale gehoor, eenstemmig muziekdictee (melodisch en ritmisch)
 • Stemvorming: ademtechniek, houding, resonans, articulatie en expressie
 • Dirigeren (facultatief)
 • Praktijk: uitvoeringspraktijk en koorklas
 • Liturgie: onder andere de functie en de keuze van de diverse liturgische gezangen in de orde van dienst van de eucharistieviering en in woord- en gebedsdiensten en de plaats en functie van de cantor in de huidige liturgie.
 • Muziekgeschiedenis