Het cursusmodel

Het hele cursuspakket is georganiseerd rond het totale vakkenpakket voor een kerngroep van organisten en dirigenten. Daaromheen worden separate cursussen georganiseerd waarvoor de docenten uit het kernpakket zijn vrijgeroosterd. Dat betreft bijvoorbeeld cursussen gregoriaans en liturgie: deze worden sowieso aangeboden aan organisten en dirigenten, maar zijn ook toegankelijk voor cursisten die uitsluitend gregoriaans of liturgie wensen te volgen.

Flexibel

Cursisten hebben nooit hetzelfde beginniveau, maar wel sterk uiteenlopende kennis en ervaring. Bovendien vordert ieder cursist op geheel eigen wijze en in eigen tempo. Daarom volgen de cursisten een individuele leerroute en kan de lengte van de cursus in jaren verschillend zijn. Je doet pas examen als je er aan toe bent. Maximale flexibiliteit is er ook voor cursisten die bepaalde vakken reeds elders afgesloten hebben. Zij hoeven deze vakken niet in te kopen en opnieuw te volgen!

Stemvorming voor doelgroepen

Speciaal voor cursisten buiten de kerngroep van organisten en dirigenten worden diverse cursussen stemvorming gegeven. Individuele cursisten uit de kerngroep van organisten en dirigenten kunnen echter – indien wenselijk of noodzakelijk – wel weer gebruikmaken van de stemvormingscursussen door aan te schuiven bij deze separate cursussen.

Niveauverschillen

Cursisten van verschillende cursus- en opleidingsniveaus zitten bij diverse lessen bij elkaar. Ook hier integratie waar mogelijk. Bij de vakken solfège, algemene muziekleer, koordirectie en orgel is het echter nodig de cursisten in twee of zelfs drie groepen van verschillende niveaus in te delen.

60 Bijspijkeruren naast 60 ingeroosterde uren

Omdat het niveau van kennis en vaardigheden van alle cursisten verschillend is, staan er naast de zestig ingeroosterde lesuren ongeveer eenzelfde aantal zogenaamde 'bijspijkeruren' op het rooster die simultaan aan het vaste lesrooster worden aangeboden aan de cursisten om in een 'één op één'-lessituatie 'bijgespijkerd' te worden op onderdelen of juist extra lesstof aangeboden te krijgen.