Dirigentencursus niveau A

Voor wie?

Voor hen die de taak van dirigent (gaan) vervullen of voor dirigenten die al gedurende langere tijd in de praktijk werkzaam zijn. De cursus sluit aan op de Oriëntatiecursus dirigent.

Waartoe?

De cursus is gericht op

 • het ontwikkelen van inzicht in het één- en meerstemmige liturgisch-muzikale en kerkmuzikale repertoire met de nadruk op het repertoire op Nederlandse liturgische teksten
 • inzicht in de ontwikkeling van de liturgie en de kerkmuziek met het accent op de ontwikkelingen sinds het Tweede Vaticaans Concilie
 • het ontwikkelen van vaardigheid in het dirigeren tot en met vierstemmige koormuziek

Instroomniveau

De cursist

 • kan een elementaire twee-, drie- en vierslag kan slaan en eenvoudige opmaat inzetten op de tel
 • heeft kennis van de elementaire algemene muziekleer t/m de grote en kleine tertstoonladder
 • kan intervallen binnen het octaaf van de grote tertstoonladder onderscheiden, alsmede een eenvoudige melodie in de G-sleutel van blad kan zingen na enige voorbereiding, zonder instrument, waarbij de begintoon wordt gegeven

N.B.: Om het geleerde in praktijk te kunnen brengen, dient de kandidaat (op termijn) over een eigen koor te beschikken.

Inhoud van alle directiecursussen

 • Muziektheorie: algemene muziekleer, (vanaf niveau A:) harmonische analyse, partituurlezen
 • Solfège: vaardigheid in het van blad zingen in diverse toonaarden, ontwikkeling van het muzikale gehoor, eenstemmig muziekdictee (melodisch en ritmisch)
 • Stemvorming: ademtechniek, houding, resonans, articulatie en expressie
 • Slagtechniek (zoals o.a. slagschema's en arsis/thesistechniek)
 • Repetitiemethodiek en (vooral vanaf niveau A:) koorscholing
 • Praktijk: uitvoeringspraktijk en koorklas
 • Liturgie: onder andere de functie en de keuze van de diverse liturgische gezangen in de orde van dienst van de eucharistieviering en in Woord- en gebedsdiensten en de plaats en functie van de cantor in de huidige liturgie.
 • Koorliteratuur (repertoirekennis)
 • Liturgie
 • Hymnologie
 • Gregoriaans ((vanaf niveau A)
 • Muziekgeschiedenis