Dirigentenopleiding 'Kerkmusicus III'

Voor aanmelding en informatie over de opleiding dienen geïnteresseerden contact op te nemen met de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam. De opleiding sluit af met een erkend diploma. De gediplomeerde kerkmusicus III worden gezien als semiprofessionele kerkmusicus en heeft recht op inschaling in niveau III van de salarisregeling.

Tarieven: www.nsgv.nl

Inhoud van alle directiecursussen

 • Muziektheorie: algemene muziekleer, (vanaf niveau A:) harmonische analyse, partituurlezen
 • Solfège: vaardigheid in het van blad zingen in diverse toonaarden, ontwikkeling van het muzikale gehoor, eenstemmig muziekdictee (melodisch en ritmisch)
 • Stemvorming: ademtechniek, houding, resonans, articulatie en expressie
 • Slagtechniek (zoals o.a. slagschema's en arsis/thesistechniek)
 • Repetitiemethodiek en (vooral vanaf niveau A:) koorscholing
 • Praktijk: uitvoeringspraktijk en koorklas
 • Liturgie: onder andere de functie en de keuze van de diverse liturgische gezangen in de orde van dienst van de eucharistieviering en in Woord- en gebedsdiensten en de plaats en functie van de cantor in de huidige liturgie.
 • Koorliteratuur (repertoirekennis)
 • Liturgie
 • Hymnologie
 • Gregoriaans ((vanaf niveau A)
 • Muziekgeschiedenis
?>