Organistenopleiding 'Kerkmusicus III'

Voor aanmelding en informatie over de opleiding dienen geïnteresseerden contact op te nemen met de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam. De opleiding sluit af met een erkend diploma. De gediplomeerde kerkmusicus III wordt gezien als semi-professionele kerkmusicus en heeft recht op inschaling in niveau III van de salarisregeling.

Tarieven: www.nsgv.nl

>