Cursus stemvorming voor koorleiders

Stemvorming (algemeen)

De kwaliteit van de zang gaat met sprongen vooruit na het volgen van deze cursus. De individuele stemkwaliteit gaat vooruit. De koorklank verbetert als de dirigent kennis heeft van de zangtechniek en dat overbrengt op het koor. De koorklank verbetert ook als individuele leden van het koor zangcursussen hebben gevolgd. Kennismaking met de zangtechniek vergroot bovendien het plezier in het zingen.

Voor wie?

Koren en hun koorleiders.

Waartoe?

Kwaliteitsverbetering van de koorklank door collectieve stemvorming van alle koorzangers.

Wanneer?

Groepsles tijdens de eigen reguliere repetitie. Er zijn geen toelatingseisen.

Inhoud

Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten:

  • Houding
  • Adem
  • Resonans
  • Articulatie
  • Intonatie
  • Koorvorming

In een persoonlijke instructie van de koorleider komt de voortgang van het door de zangpedagoog ingezette proces van stemvorming aan de orde. Er is geen examen aan deze cursus verbonden.

Hoe?

De afdeling Pastorale Dienstverlening fungeert als bemiddelende instantie bij deze cursus. Het brengt koren die deze vorming wensen in contact met een zangpedagoog (m/v) uit de eigen regio. De zangpedagogen zijn geselecteerd op basis van hun kennis en hun affiniteit met r.-k. kerkkoren en hun specifieke vragen en problemen. Zo zullen zij zich steeds aanpassen aan de koorsoort die zij begeleiden.

Financiën

Het aantal bijeenkomsten en de financiële afwikkeling regelt het koor zelf met de docent. Afhankelijk van de duur van de bijeenkomsten moet men per bijeenkomst rekenen op een bedrag van € 125,00 incl. voorbereidingstijd en reiskosten van de docent. In de regel worden de kosten verdeeld onder het deelnemende koor en de parochie. Aangeraden wordt om minimaal twee bijeenkomsten te organiseren om enig effect te sorteren. Een regelmatige vorming (tweemaal per jaar) of een langere cursus van bijvoorbeeld vijf of meer bijeenkomsten leveren vanzelfsprekend meer rendement op.