Cursus stemvorming voor voorgangers

Stemvorming (algemeen)

De kwaliteit van de zang gaat met sprongen vooruit na het volgen van deze cursus. De individuele stemkwaliteit gaat vooruit. De koorklank verbetert als de dirigent kennis heeft van de zangtechniek en dat overbrengt op het koor. De koorklank verbetert ook als individuele leden van het koor zangcursussen hebben gevolgd. Kennismaking met de zangtechniek vergroot bovendien het plezier in het zingen.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor allen die regelmatig (zingend) voorgaan in de liturgie: priesters, diakens en allen die in de pastoraal werkzaam zijn (vrijwilligers en professionals).

Waartoe?

De cursus gaat primair in op de kwaliteitsverbetering van de zang van de deelnemers door middel van stemvorming en zangtechniek.

Inhoud

  • Collectieve stemvorming
  • Individuele zangles
  • Zangtechniek

Daarnaast leert de cursist als zingende voorganger:

  • zelfstandig gezangen in te studeren;
  • motor te zijn voor de gemeenschapszang;
  • teksten te zingen met optimale zeggingskracht en met optimaal stemgebruik.

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen.

N.B. De cursus kan ook op locatie worden gegeven met een (minimum) aantal van 5 deelnemers in 5 bijeenkomsten van 2 uur. Plaats en lestijden zijn in dat geval in overleg met de cursisten en de docent.