Orientatiecursus dirigent/cantor

VOOR WIE?
Voor hen die de taak van dirigent of cantor (gaan) vervullen. De cursus is bedoeld voor dirigenten van alle koorsoorten.
De oriëntatiecursus dirigent dient als opstap voor vervolgcursussen.
Voor de cantores wordt het eindniveau van deze cursus beschouwd als een afgeronde opleiding.
Voor dirigenten is deze cursus een goede voorbereiding op de vervolgcursus op niveau A.

WAARTOE?

De cursus is gericht op het ontwikkelen van vaardigheid in het dirigeren van volkszang en (voor de cantor:)het voorzingen van liturgische gezangen.
 
INSTROOMNIVEAU
a. Je beschikt over een redelijke stem en kunt een toon overnemen van een instrument of stem;
b. je kunt na enige voorbereiding een eenvoudige melodie van blad zingen uit b.v. de bundel 'Gezangen voor Liturgie';
c. je hebt ervaring met zingen in een koor of leiding geven aan een liturgisch koor. Je hebt affiniteit met liturgie;
d. je hebt enige basiskennis van de algemene muziekleer (zoals noten lezen, notenwaarde).

(Toelichting cantorfunctie:)
URGENTIE CANTORFUNCTIE STEEDS GROTER

Hoewel de cantor ook dient te functioneren als er een koor is, maakt de gestage terugloop van het aantal koren de functie van de cantor steeds belangrijker en noodzakelijker. De feitelijke taak van de cantor betreft het zingen van de antwoordpsalm na de 1e lezing en de alleluia-acclamatie met vers vóór het evangelie. In liturgievieringen waarin geen koor aanwezig is, vervult de cantor meer en meer een onmisbare functie bij de uitvoering van alle andere gezangen. Feitelijk moet elke kerk over minimaal één goede cantor kunnen beschikken!

  • Hits: 3858

Kerkmuziekopleidingen
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam

Tel:  010-2815184
Mob: 06-36145694

m.schaap@bisdomrotterdam.nl